ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ-ΦΙΛΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


   Φόρμα εγγραφής  Μέλους/Φίλου/Συνεργάτη                                                                              Εκτύπωσε-συμπλήρωσε και στείλε μας την Φόρμα εγγραφής στο e-mail    ee
ΕΠΙΘΕΤΟ


……………………………………………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ


ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ

Ε-MAIL

THΛΕΦΩΝΟ


Σχόλια

            
            ΠΡΟΣ 

                    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΡΟΥ
                  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                          


Επιθυμώ να είμαι Φίλος/Συνεργάτης σας (διαγράφω όποιο δεν επιθυμώ),
και να μετέχω σε οσες  προσπάθειες σας,επιλεγω  κάθε φορά.
Διαβασα το καταστατικό σας και συμφωνώ
Συναινώ να τηρείτε τα παραπάνω στοιχεία μου στο αρχείο σας-μόνο για δικές σας.
Επιθυμώ   να μου στέλλετε ταχυδρομικά  ή  ηλεκτρονικά/e-mail  τα ενημερωτικά σας δελτία.

Σημειώνω με Χ τα ενδιαφέροντα μου για τυχόν μελλοντικές εθελοντικές δράσεις.
1
Πολιτιστικές δράσεις-Συνέδρια-
Ημερίδες με ιστορικό περιεχόμενο

………….
7
Βοήθεια στη διαχείριση της
ιστοσελίδας

……….
2
Εκδρομές-πεζή ή με οχήματα
 σε ιστορικές τοποθεσίες της
Λέρου

8
Μεταφραστική βοήθεια


3
Αναπαράσταση μάχης
Με επιτραπέζια παιχνίδια

94
Συλλογή άρθρων-βιβλίων


105
Μοντελισμός-Αναπαράσταση μαχών
Με μικρό-μοντέλα

116
Βοήθεια σε δακτυλογραφήσεις


12

             Φιλικά  

          …………………………………
          (υπογραφή )Χκ/χκ/0907